Je Vaše kanalizace v dezolátním stavu nebo potřebuje pouze drobnou opravu? Kontaktujte naši společnost TVS-centrum. Oprava kanalizace společně s prácemi na vodovodech je náš denní chleba. Ujišťujeme Vás, že nebudete rušeni žádnými hlučnými stroji, protože naše práce probíhá bezvýkopově.
Sanace krátkou vložkou se používá pro místní problémy, jako jsou praskliny či netěsná hrdla. Opravená část tak získá statickou pevnost nového potrubí. Tato oprava kanalizace je prvním ze dvou způsobů našich oprav. Oprava kanalizace druhým způsobem je sanace dlouhou vložkou. Tou opravujeme poškození kanalizace se zajištěním statické stability opravovaného potrubí.

Rychlost práce

První metodou zvládneme udělat jeden kus za dvě hodiny. U druhé metody uděláme dvě přípojky denně.

300x250-toaletak-5000.jpg