Nejdříve si vysvětleme, co je to vlastně iluze. Obecně vzato je jako iluze označován mylný smyslový vjem. Co to znamená? Znamená to, že naše smysly opravdu registrují smyslový podnět, ale mylně jej vyhodnotí a interpretují jej odlišně od skutečnosti. Dělí se na objektivní a subjektivní. Ty první jsou přirozené pro všechny lidi a využívají je třeba kouzelníci.Ty druhé jsou naopak zpravidla výsledkem našeho očekávání, působení okolního prostředí a podobně. Není na nich nic špatného.To platí pro nechorobné subjektivní iluze. Ale taky sem patří chorobné představy, které jsou výsledkem třeba psychické choroby, ale někdy i jen dlouhodobého stresu u jinak zdravého člověka.

Taky iluze. Ale hezká

Přeneseně se za iluzi označuje také mylné očekávání, klamná neděje, prostě něco, co předpokládáme, ale ve skutečnosti je to nereálné. Takovou iluzí je i to, že si lze přesný výpočet starobního důchodu udělat sami doma.